Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2017 20:00, số lượt xem: 102

Từng nét dòng thơ dài mấy năm
Ghi xuống thời gian trước khi nằm
Bôi bẩn vết dơ đầy trang xuống
Thơ thẩn một bóng đã mấy năm

Từng nét dòng thơ dài thời gian
Buồn buồn sầu tủi đêm buông màn
Một bóng một thân năm canh vắng
Dài giông tố đưa vẫn chẳng tàn

Từng nét dòng thơ những đêm sang
Giọt lệ trôi theo bão mưa tràn
Nội tâm nỗi nhớ đêm ghi xuống
Chỉ có bóng em một bóng nàng

Từng nét dòng thơ trôi bên đàng
Đêm xuống thêm buồn hồn lang thang
Dạt dào bến mơ hồn trôi ấy
Cầu cho trôi tới lòng em đêm

09:30 đêm 17.03.2016
cầu hồn anh trôi tới lòng em đêm