Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 20:42, số lượt xem: 123

Đường phố vắng đêm khuya
Chẳng một bóng ai qua
Chỉ có bóng trăng ấy
Với sầu với đêm khuya

Đường xa ngó đêm khuya
Chân trời cuối biển mờ
Để hỏi vầng trăng đã
Có đi tới bên kia

Đường đi nhạt nhạt mờ
Thầm tên gọi trong mơ
Ngó khung trời đêm xuống
Đường xa thêm vắng thưa

Đường yêu gọn trong mơ
Đừng trao cơn mộng hờ
Dù em bên trời đó
Lòng anh vẫn mộng mơ

09.00 đêm 25.07.2016
vơi vơi sầu ngồi ngó đường vắng khuya