Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 20:25, số lượt xem: 86

Lòng đêm nhớ thương ai
Hạt thơ ghi ngắn dài
Nhiều đêm buồn không ngủ
Như nhắc nhủ tới người

Lòng đêm nhớ thương ai
Lạnh lùng theo sương trời
Cầu bóng em còn đó
Đừng để cho mờ phai

Lòng đêm nhớ thương ai
Cứ thơ thẩn đêm dài
Thì thào trên môi gọi
Thời gian chẳng nhạt phai

Lòng đêm nhớ thương ai
Hạt lòng hạt tim rơi
Đêm về đua nhau đổ
Lời thầm thương tới người

08.30 đêm 09.10.2016
lòng đêm nay vơi vơi sầu