Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 21:03, số lượt xem: 108

Gió thổi cơn ấm đêm thanh
Thổi mùa đông đã bẽ bàng trôi qua
Sương đông nhạt ảo đường đi
Trời đang reo giống sao khuya mịt mù
Ngó lên lấp lánh sao mờ
Hạt sương lất phất gió đưa xuân về
Mầm cây nụ lá đang khoe
Nửa sắc nửa bóng lập loè gió đưa
Trời đang vun đắp sao khuya
Bao giờ rõ được cho vừa lòng đêm
Ánh sao nào rõ anh xin
Đem về cất lại tặng em làm quà

09:30 đêm 21.07.2012
đem về cất lại tặng em làm quà