Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 20:21, số lượt xem: 96

Khi ngồi khi đêm ghi dòng thơ
Khi thẩn khi thơ bão tố về
Khi sầu khi vơi một mình vắng
Khi mưa khi nắng dài đêm khuya
Khi bước khi đời trôi thẩn thơ
Khi lang khi thang đến bao giờ
Khi miệt khi mài lận đận sống
Khi buồn khi ngó cuối trời mờ
Khi thương khi yêu cầu nên thơ
Khi hồn khi lạc trong đêm mờ
Khi vắng khi vơi một mình đó
Khi sương khi gió khi bão mưa
Khi trông khi ngóng một ngày qua
Khi gửi khi trao một tiếng chờ
Khi mơ khi mộng bên nhau ấy
Khi tỉnh khi thấy thêm bơ vơ

10.30 giờ đêm 02.12.2016
đêm lòng lạnh giá khi nhớ người