Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:07, số lượt xem: 74

Mong một ngày mai đến khỏi còn mơ
Đừng như trăng ai treo trôi lững lờ
Một mình trăng từng tuần thơ thẩn đến
Chẳng ai thương ai quen gọi trăng chờ

Mong một ngày bên nhau để khỏi mơ
Khỏi ngồi đêm khuya ngóng chân trời mờ
Ngồi vẽ bóng hình em đêm khuya đó
Giảm cơn buồn cơn nhớ một cõi xa

Mong từng đêm hồn anh khỏi thẩn thơ
Tê tái lòng ngồi ngó khung trời mờ
Thơ thẩn về hồn anh từng đêm ấy
Cầu gặp gỡ bóng em nơi bến bờ

Mong mai ngày êm ấm gọn đêm khuya
Khỏi ngồi ghi nét lạnh trên lầu thơ
Khỏi hồn trôi lang thang nơi phương đó
Khỏi ngồi mong ngồi ngóng trong đêm mờ

11.00 giờ đêm 25.01.2017
ước mong gì mình ở bên nhau