Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:03, số lượt xem: 84

Trong lòng không ít cũng nhiều
Ai ngồi cạn chén đặt điều cho thân
Nhiều khi đêm vắng lầm than
Đường đời số phận muôn vàn bão mưa
Gió đêm đông thổi não nề
Tặng thêm cơn lạnh chán chê đông này
Ai mua ai bán tiếng cười
Cho tôi trao hỏi đâu nơi cậy nhờ
Muốn mua tiếng nói lời thưa
Khỏi phơi sương gió bão mưa ngóng chờ
Vắng bóng đường ngõ lối đi
Nén hương lòng gửi trôi xa chẳng về
Hỏi ai cho giảm cơn mơ
Cầu cho gặp gỡ khỏi chờ đêm khuya
Có nhau nghiêng gánh đôi chia
Buồn vơi bên cạnh đêm thừa có nhau

10:35 đêm 12.07.2013
vơi vơi buồn đời sống cô đơn một mình
cầm bút ghi bài thơ này