Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/10/2019 17:49, số lượt xem: 66

Sương thu lang đãng phủ trắng đường
Mờ mờ ánh đèn dưới màn sương
Như đứng trên áng mây trời đó
Ngó tìm bóng em thấy thêm thèm
Sương chiều rơi đổ mừng thu đến
Một mình trà chén bến bờ đâu
Thủ Đức em xa nơi bờ bến
Yêu thương hai chữ để chúc nhau

11.30 đêm 25.02.2017
thi thầm hai chữ tên nhau