Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 21:46, số lượt xem: 162

Hồn trôi lạc đường đi
Bóng em xa nẻo bờ
Vật vờ trong cơn mộng
Chẳng giống em trong mơ

Hồn trôi thơ thẩn khuya
Hư hư ảo ảo mờ
Âm thầm trời cao ấy
Chẳng tiếng gọi ai chờ

Hồn trôi đã quá xa
Sao tìm kiếm đường về
Bóng ai bên trời đó
Ngồi chợt nhớ đêm khuya

Hồn trôi chân trời xa
Bóng ai thấy vật vờ
Xa phương trời nẻo ấy
Lòng sao thấy đam mê

07:15 đêm 29.10.2012
lòng vẫn nhớ bóng em