Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2017 10:12, số lượt xem: 128

Cơn mộng nào dài mãi mãi thời gian
cứ thơ thẩn trong mơ đêm buông màn
gom thành giấc mơ đêm từng ngày ấy
trong lòng thấy vẫn thấy những đêm sang

Bao giờ dừng đừng được lời thở than
bao giờ hết bão mưa phủ ngập tràn
từng ngày ngồi ngồi phơi bão mưa đổ
từng đêm về canh vắng ngập lời than

Ngó bước đường đời đi như hoang tàn
lận đận đời sầu vắng bão mưa tuôn
gửi đôi lời đêm buông xa phương đó
tới lòng em anh nhớ thầm mến thương

Biết bao giờ chung bước chung lối đường
biết bao giờ đường ngõ khỏi mờ sương
để đôi mình khỏi ngóng từng đêm đó
để bên cạnh lo nhau hết lòng thương

09:30 đêm 06.07.2015
thương nhau cho gọn một lòng
yêu nhau cho gọn đường đời có nhau