Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2017 10:06, số lượt xem: 118

Ngồi phơi sương lất phất đã hai mùa
Ngồi tô xếp dòng thơ bao cảnh khuya
Ngồi khoe sương phơi gió qua đêm ấy
Gợn trong lòng lạnh giá đã mấy mùa

Hạt sương rơi hiên ngoài trong nhà khuya
Thấy hạt sương trên má từ đâu về
Buồn bão mưa phủ rơi trên đời đó
Vậy mới có hạt sương trên má khuya

Dòng lệ rơi đêm buông bao cảnh về
Mấy năm rồi bão mưa phủ đường đi
Sao chẳng ngớt hạt mưa đường đời ấy
Để lại sương trên má trên lề mi

Mỗi khi thấy hạt sương trên má về
Lòng thêm nhớ nhớ em dài đêm khuya
Ngày ngồi chờ đêm ngóng thời gian đã
Từng trạm qua đôi mình lạnh bờ mi

09:00 đêm 05.12.2015
đêm nay ngồi lạnh lùng lạnh bờ mi