Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 23:27, số lượt xem: 99

Hạt mưa lất phất bay
Lạnh lạnh gió đêm này
Óng ánh từng hạt đó
Ngập phủ bóng hàng cây

Lất phất hạt đêm nay
Gợn lòng nhớ thương ai
Hạt mưa như nhắc nhủ
Cơn hoang vu đêm này

Lất phất đổ qua đêm
Chẳng vẽ rõ bóng em
Ngồi phơi hạt mưa đó
Ghi thơ đã qua rèm

01:30 sáng 06.02.2014
ngồi ghi bài thơ này qua đêm
đêm nay bệnh sao khó ngủ