Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2019 20:25, số lượt xem: 87

Ngồi đêm sao mắt cay
Chẳng hạt gió nào đây
Hạt bụi bên đường đó
Như đang ngủ im say

Ngồi đêm sao mắt cay
Lòng thêm khó giải bày
Đêm khuya im lặng gió
Hạt bụi gì đâu đây

Ngồi đêm sao mắt cay
Trò chuyện nhau từng ngày
Nhớ thương trong lòng đó
Đêm nào cũng cầu may

Ngồi đêm sao mắt cay
Hạt bụi từ đâu nơi
Ngẩng ngó bầu trời đó
Hạt bụi trăng đổ rơi

10.20 đêm 27.11.2016
ngơ ngẩn thuyền tình thêm sầu đêm