Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 20:47, số lượt xem: 151

Hôm nay anh ngồi đếm
Đã mấy mùa trôi đi
Lòng như thêm buồn bã
Lạnh giá đôi lề mi

Hôm nay anh ngồi đếm
Với cảnh sầu đêm thu
Ghi trên dòng thơ xuống
Nỗi buồn nỗi hoang vu

Hôm nay anh ngồi đếm
Đã mấy mùa đông trôi
Tư tương trong lòng đó
Nhớ ai nhớ chẳng nguôi

Hôm nay anh ngồi đếm
Tiếng sầu sầu trong tim
Dài năm canh vẫn có
Bao giờ mới lặng im

10.50 đêm 11.07.2016
bao giờ lòng mới được lặng im