Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:52, số lượt xem: 111

Hình bóng Tết Lào vẫn còn đây
Đã đến tháng tư nhớ từng ngày
Dù xa dù gần trong lòng ấy
Như ở chung Tết chung vui say

Hình bóng Tết Lào vẫn còn đây
Vẫn trôi lang thang tháng tư này
Vẫn còn hình bóng ngày Tết đó
Vẫn còn in vết từng năm say

Hình bóng Tết Lào vẫn còn đây
Vẫn còn tuổi thơ trong tim này
Tháng tư ngồi xuống vẫn nhớ lại
Vẫn in trong lòng như mơ say

11.00 đêm 12.08.2016
ngồi ở xa nhớ Tết Lào