Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2017 12:34, số lượt xem: 147

Gom mây gom gió trên trời cao
gom cả thời gian yêu thương chào
gom trăng gom sao từng đêm ấy
gom xuống dòng thơ dài biết bao

Gom hình dáng anh biết ngõ nào
gom lá vàng đêm buồn biết bao
gom thời gian qua một thân ấy
gom từng cơn nhớ biết nói sao

Gom yêu thương xa thấy nghẹn ngào
gom đêm thao thẩn lòng xôn xao
gom hồn trôi đêm xa phương ấy
gom lá lòng này chờ tặng trao

Gom xa gom cách biết lối nào
gom từng cơn nhớ đầy chiêm bao
gom bóng em xa tận trời đó
gom lòng anh nhớ biết nói sao

09:00 đêm 27.06.2015
làm thế nào mới gom hết lòng thương
để tặng nhau khi cách bến bờ