Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 22:22, số lượt xem: 96

Giang khê vẫn chảy ngàn năm
Quanh co ngõ núi xuôi vòng thiên nhiên
Nhiều khi ngó thấy lặng yên
Mặt nước im lặng thấy hiền dễ thương
Đêm nay óng ánh trăng vàng
Lăn tăn mặt nước nồng nàn đêm hoang
Cầu cho im lặng ngàn năm
Đừng cho bão tố gợn nguồn gió mưa
Để anh ngồi ngắm đêm khuya
Đừng cho nổi giận sóng đưa bến bờ
Cầu cho phẳng lặng như tờ
Để anh có bạn đêm khuya chia buồn
Nhiều lúc đứng ngắm chiều buông
Lặng lặng dạo bước lòng buồn ai hay
Nhớ ai trong cõi tim này
Thơ đề ghi xuống mua hay bán buồn

11:45 đêm 14.12.2012
ngồi ghi thơ thay lòng trong đêm