Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2016 11:29, số lượt xem: 239

Đứng ngó hạt mưa rỏ mái hiên
như in bóng ai bên ngoài thềm
mờ mờ chẳng rõ từng hạt ấy
như gợn trong lòng lạnh lùng thêm

Đứng ngó hạt mưa rỏ hiên ngoài
đứng đếm từng hạt sầu vắng ơi
óng ánh đèn đường từng hạt xuống
cầu cho in bóng bóng một người

Lòng anh đứng ngó lạnh giá ơi
tan nát từng hạt xuống hiên ngoài
sầu vơi lòng anh than thở đứng
đừng cho tình yêu nát tơi bời

Hạt mưa gom nhau dài dòng rơi
như dòng lệ thương lúc xa người
đêm ngày xa nhau sao anh hiểu
trong cảnh điều hiu nhớ em ơi

09:00 đêm 28.11.2014
buồn buồn cảnh đêm mưa dài qua đêm