Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 21:37, số lượt xem: 99

Hình ai lặng giọt thời gian
Bóng ai in vết đêm hoang sương mù
Tên ai để lại trong thơ
Yêu ai đọng giọt trong giấc mơ dài
Thì thào tiếng gọi trên môi
Lời yêu thương tiếc cảnh đời trôi qua
Đông về thêm thấy thiết tha
Anh ghi trên lá gửi lời tới em

10:30 đêm 30.07.2012
anh ghi trên lá gửi lời tới em