15.00
Đăng ngày 17/07/2017 21:01, số lượt xem: 119

Tặng nhau cơn nhớ thiếu thừa
Ngó lá thu thổi đong đưa trong lòng
Hồn anh trôi khắp trời trong
Bao mùa trôi trải long đong ngóng hoài
Chiều sang cất tiếng thở dài
Gửi hồn theo gió theo mây từng giờ
Gửi đi cho gọn nguồn mơ
Gửi theo cơn gió mấy mùa tìm em

08:50 đêm 16.05.2012
gửi lời nhắn nhủ theo lá vàng chiều thu hoang