Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2017 14:14, số lượt xem: 119

Cơn mơ trong đêm như thấy nhau
Cơn mơ thời gian vẫn một màu
Chợt choàng tỉnh giấc đêm khuya đó
Phảng phất bóng ai gợn cơn sầu
Cơn mơ trong đêm thấy tiếc nhau
Cơn mơ cơn nào cũng buồn sâu
Hết mơ cơn nào khi tỉnh giấc
Biết bao thương tiếc gọi thầm nhau

10.30 đêm 26.02.2013
phảng phất bóng ai gợn cơn sầu