Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2017 23:41, số lượt xem: 133

Ngồi ngó tuần trăng gọn đêm nay
Ghi dòng thơ xa trên trăng này
Sao viết trên trăng cho rõ nét
Để em ngó đọc cuối trời xa
Đừng cho đêm nay ánh trăng mờ
Cầu cho vàng đẹp gọn như xưa
Để anh ghi dòng thơ thương đó
Để em được rõ đọc đêm khuya
Đêm nay vầng trăng vàng đong đưa
Kiếm nhặt nét chữ đêm buông thừa
Bao lời thầm thương cưng quý đó
Ghi trên vầng trăng rõ đêm khuya
Em đừng ngủ sớm chờ trăng đi
Đến cuối trời xa em ngóng chờ
Chờ đọc nỗi lòng anh ghi xuống
Duyên tình thơ đêm gửi trăng đưa

11:30 đêm 11.02.2014
ngồi viết dòng thơ thương trên
vầng trăng đêm nay