Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2017 10:43, số lượt xem: 129

Lơ lửng treo vầng trăng tới đêm nay
mình gặp nhau trên trăng tối đêm này
ghi trên trăng từng dòng kỷ niệm đó
để khi buồn khi nhớ được đọc vui

Đôi mình xa chứng minh vầng trăng trôi
những khi nhớ khi mong ngó bầu trời
anh ghi lên vầng trăng đôi dòng đó
ghi dòng lạnh trên trăng để nhớ người

Nhắc nhủ anh đôi mình xa góc trời
có vầng trăng cho mình thấy nhau thôi
đừng quên đọc đôi dòng anh ghi đó
lời nhớ em thương em xa phương trời

Dòng lạnh ghi trên trăng đã lâu rồi
để nhắc nhủ đôi mình lúc xa xôi
đôi mình cách xa nhau từng đêm đó
ngó vầng trăng nhắc nhủ tiếng gọi mời

08:00 đêm 19.08.2015
đêm nay làm thơ trên vầng trăng để nhớ em