Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 14:58, số lượt xem: 178

Chuyện nào nào biết ai hay
đường đời nào biết đâu đây duyên tình
đông này sương toả trắng tinh
nhẹ nhẹ cơn gió lênh đênh bầu trời
trong lòng lại chẳng thấy vui
góc trời sương phủ gửi lời sao hay
đông sang ngày ngắn đêm dài
tuyết rơi sương phủ hỏi ai mảnh tình
xa nhau trong cõi đợi mong
lạnh lòng cơn gió sương đông phủ mờ
đêm nay lòng thấy bơ vơ
lời mong lời nhớ thẩn thơ bao mùa

10:30 đêm 15.07.2014
chuyện gì trong lòng sao hay
ngày mai