15.00
Đăng ngày 14/08/2017 20:19, số lượt xem: 211

Làm sao mà sống cho lòng vui
Còn chút lá lòng muốn tặng ai
Chiều sang thơ thẩn buồn với đất
Sáng ra ngó trời chẳng thấy vui

Làm sao mà biết đường ngõ ơi
Thời gian đã xa miệt mài trôi
Như biển bốc hơi xa xôi đó
Gửi lời cưng quý sao tới người

08.30 đêm 07.07.2012
một mình sống làm sao cho lòng vui