11.00
Đăng ngày 26/03/2018 20:56, số lượt xem: 82

Mong sao cho gọn giấc mơ
Để lại cơn nhớ cơn chờ đã lâu
Ánh trăng lơ lửng ngang đầu
Ngó lá thu rụng buồn sâu đêm về
Lòng người giá lạnh đêm khuya
Kiếm đâu người bạn tỉ tê chuyện trò
Ngồi đêm trăng nướng trăng kho
Yêu thương xa cách rầy vò qua đêm
Ánh trăng thì đã xế rèm
Thầm tên thầm gọi thầm thèm biết bao
Yêu thương như cách biệt chào
Xa bờ cách bến biết bao nhớ nàng
Ngó thu lá đổ màu vàng
Rụng rơi theo gió lang thang vệ đường
Lòng yêu lạnh giá như sương
Mong sao cho gọn cuối đường có nhau

11.00 đêm 13.07.2016
lang thang cuộc sống cô đơn một mình đêm về nhớ ai