Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2018 20:31, số lượt xem: 136

Chiều rồi đêm lại đến
Một mình vắng vẻ đêm
Bơ vơ ngồi trông ngóng
Lòng đêm chẳng ngủ yên

Chiều rồi đêm lại đến
Ánh sương thu gọi đêm
Bạn bè với sương đó
Chợt nhớ người chẳng quên

Chiều rồi đêm lại đến
Đưa cơn vắng vẻ thêm
Một thân đêm vẫn vắng
Lang thang cảnh sầu đêm

Chiều rồi đêm lại đến
Đưa màu tối sắc đêm
Đền đường mờ sương đó
Gợn lòng mãi nhớ em

09.00 đêm 06.07.2016
chợt nhớ người chẳng quên