Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 20:42, số lượt xem: 135

Chan chứa sầu thương mãi
Lúc buồn ngỏ cùng ai
Hay chăng mai gặp gỡ
Trong cơn mộng thấy hoài

Chan chứa phủ đêm vơi
Tìm đâu để gọi mời
Thơ thẩn thầm buông tiếng
Lặng lặng buồn đêm vơi

Chan chứa phủ thời gian
Bơ vơ nắng thưa vàng
Đêm đưa từng cơn nhớ
Trong mơ vẫn thấy nàng

Chan chứa lòng nặng mang
Những cơn gió chiều hoang
Thổi bóng em xa ấy
Lòng lại thấy thương nàng

09:50 đêm 27.01.2013
lặng lặng buồn đêm vơi