Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2018 21:54, số lượt xem: 166

Chờ tuần trăng nào tươi sắc bóng
Một mình âm thầm bao ngóng mong
Biết bao dòng thơ lạnh giá ấy
Biết bao thương rầy phảng gió trong

Chờ tuần trăng nào vàng đẹp tươi
Cạn ly trà thơm ánh trăng mời
Xếp soạn lầu thơ vui trăng ngắm
Cạn chén trà hoang nhớ tới người

Chờ tuần trăng nào có bóng em
Bên cạnh vui trăng khỏi thầm thương
Bên nhau ngồi vớt ánh khuya ấy
Đã mấy mùa rồi vắng bóng em

11:05 đêm 15.08.2013
đêm nay lạnh giá, cạn chén trà vơi buồn với trăng