Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 21:43, số lượt xem: 103

Chân trờì bóng ai nơi phương ấy
Câu thơ vẫn ngóng bóng xa xôi
Bao đông giao mùa lòng thêm lạnh
Nét thơ còn vương bóng ai trôi

Chân trời bóng ai xa xa đó
Hạt nắng hạt gió dấu chân ai
In mãi trong lòng ghi trên giấy
Phương ấy là ai ngóng đợi hoài

Chân trời còn vương mùi thương ngóng
Gửi bầu trời cao mùi ngóng trông
Gửi lời thầm thương xa phương ấy
Gửi cho đêm dài ấm lòng mong

Chân trời bóng ai mãi thời gian
Hạt mây hạt gió gửi tới nàng
Hạt sương hạt nhớ ghi đâu đó
Hạt cưng hạt quý chờ trao nàng

07:50 đêm 01.12.2012
hạt cưng hạt quý chờ trao nàng