Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2018 20:46, số lượt xem: 89

Bóng ai bỏ lại bao nhớ thương
Nhớ ngày hẹn ước nỗi đoạn trường
Giông to bão lớn quây quần đó
Ghi mãi trong lầu thơ lạnh thương

Mong ngày thanh tĩnh bầu trời xanh
Ngõ nghẻo đường đi thanh tĩnh lòng
Chờ trao đôi lời thương em ấy
Duyên thơ sao thấy chờ ngóng em

09:30 đêm 05.08.2013
mỏng manh trong lòng chợt nhớ đêm nay