Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 20:17, số lượt xem: 96

Yêu thương chìm vực sâu
Có yêu lại thêm sầu
Ai giúp cho thoát khỏi
Để mình tới bên nhau

Yêu thương vẫn một màu
Dù không gặp nhau lâu
Lòng đêm anh vẫn có
Tiếng thì thầm gọi nhau

Yêu thương đã bao lâu
Biết tìm kiếm nơi nào
Chỉ gặp nhau trong mộng
Ngày ngồi ngóng trông nhau

Yêu thương rồi nói sao
Chờ mãi tới hôm nào
Mình mới gặp nhau đó
Đêm ngày gọn lòng trao

Yêu thương yêu kiểu nào
Mà chẳng được gặp nhau
Từng đêm vẫn cầu khấn
Chỉ gặp trong mơ sao

08.30 đêm 02.07.2016
nhờ vả giấc mãi mãi sao