Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2019 20:46, số lượt xem: 98

Chặng đời sống mình anh
Lạnh giá lòng đêm nằm
Yêu thương hình như có
Mà lại xa biệt tăm

Chặng đời chẳng ai thăm
Lòng thấy lạnh từng cơn
Đêm về lại buông nhớ
Thẫn thờ cả thời gian

Chặng đời nhớ với thương
Đêm nào cũng ngồi buồn
Cạn ly trà mình vắng
Ngồi ngó về cuối đường

Chặng đời anh nhớ em
Đừng để biệt không tin
Đêm về anh vẫn ngóng
Mong giấc mơ có em

09.00 đêm 23.12.2016
mong đêm về thấy em trong mơ