Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 20:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bounthanh sirimoungkhoune vào 06/05/2018 20:43, số lượt xem: 89

Chặng đời chẳng thấy vui
Tà dương bóng đổ dài
Trôi vào miền đêm vắng
Đường phố vắng bóng người

Chặng đời vẫn sầu vơi
Thiếu cả tiếng vui cười
Tiếng lòng đêm rơi đổ
Như gọi nhờ tới người

Chặng đời chẳng bên ai
Thời gian sầu quá dài
Lòng vẫn thương ai đó
Xa mãi tít khung trời

Chặng đời thấy vắng ai
Ngày tháng giờ phút trôi
Vẫn thơ thẩn mình sống
Lòng vẫn mong một người

10.50 đêm 27.08.2016
thời gian quá vơi sầu