Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2018 21:46, số lượt xem: 100

Đêm nay ngồi vớt trăng rơi
Tuần trăng thêm lạnh mưa rơi ngập tràn
Hạt mưa nghiêng ngả ngoài thềm
Từng hạt than thở ngoài hiên đêm này
Đẹp xinh từng hạt mưa bay
Rơi rụng xuống đất tan thây ướt thềm
Hiên ngoài lời nói thầm than
Trong nhà ngập phủ lời than tiếng thầm
Sợ tan như hạt mưa trong
Sợ tan theo gió biết sao ngóng chờ
Biết sao gom mối duyên tơ
Trong cơn mơ mộng ngóng chờ bao lâu
Vẫn nhớ câu nói lời đầu
Vẫn ngồi trông mãi bao lâu chẳng về

09:45 đêm 14.08.2013
ngồi đếm hạt mưa lất phất rơi
ghi bài thơ này thấy nhớ người đêm nay