Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:37, số lượt xem: 110

Bóng ai in mãi đêm khuya
Sao gặp lần nữa cho vừa lòng quen
Nhớ thương nhớ mãi thời gian
Sao gặp lần nữa cho vừa lòng thương
Đêm đông phủ ngập ánh sương
Sao thấy lần nữa cho vương đáy lòng
Đêm nay sương phủ trời trong
Sao ngắm lần nữa cho lòng nhớ em
Bão mưa ngập phủ lòng đêm
Sao gặp em nữa khỏi lòng chờ mong
Khỏi ngồi vẽ bóng ngóng trông
Sao bên đường vắng mình chẳng nhớ nhau

11:05 đêm 20.06.2013
gặp nhau không nhớ, làm thế nào quen nhau??????