Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bounthanh sirimoungkhoune vào 30/06/2017 22:41, số lượt xem: 102

Chút trò chút chuyện chút tình
Chút bóng chút sắc lung linh bên trời
Chút thương chút nhớ chút mời
Chút trà chút lạnh ngóng hoài tin em
Chút thương chút xa chút đền
Chút vân chút vướng chút thèm thời gian
Chút tên chút gọi chút nàng
Chút mong chút ngóng đêm sang lại chờ

08.30 đêm 12.02.2012
chút lòng chút mong đêm nay