Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2016 10:15, số lượt xem: 167

Năm năm sầu vắng chẳng vơi
lang thang trong mộng đường đời hỏi ai
ngày đêm canh vắng đưa dài
ai ngồi vẽ kịp bóng mây trên trời
ai vẽ phút vắng đêm dài
ai vẽ rõ được bóng người trong mơ
nhiều khi in vết đêm thừa
nhiều trạm nào biết cho vừa lòng nhau
xuân sang lòng thấy thêm sầu
canh sầu đêm vắng bao lâu vẫn còn
ngâu ngâu lạnh giá đêm mòn
hồn trôi thơ thẩn như còn nhớ ai
xuân sang hoa lá cười tươi
năm năm đã vắng tiếng cười ấm yên
một mình thơ thẩn nhớ em
ai quen cho gửi lời thương tới người.

10:15 đêm 10.09.2014
bơ vơ lạnh lùng đêm nay, hồn lang thang