Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2017 10:17, số lượt xem: 140

Cứ mãi mãi trong lòng thấy mến nhau
đã trôi qua thời gian hai năm sầu
vẫn lo âu cho nhau từng đêm ấy
vẫn từng đêm trò chuyện vẫn nhớ nhau

Cứ mãi mãi trời trao cho lạnh sầu
nhớ bên trời cuối đất hình nhân đâu
trời đã để để em nơi góc đó
trời tăng biển tặng núi cách bờ nhau

Cứ mãi mãi chờ trăng soi sáng màu
để đêm xuống đôi mình còn thấy nhau
hồng nhan qua ngàn năm vẫn cón đó
vẫn còn gặp gặp nhau giảm cơn sầu

Cứ mãi mãi đôi mình yêu thương nhau
dù xa tay xa mắt vẫn một màu
từng đêm tới hồn anh trôi đi đó
đến viếng em gọn nhớ gọn đêm thâu

08:30 đêm 09.07.2015
thơ về Thủ Đức Việt Nam