Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2017 10:40, số lượt xem: 145

Mùa thu nào cũng đến rủ lá rơi
chẳng thu nào mưa đến cho lá cười
rủ rơi rụng tàu lá từng mùa đó
rủ cả lòng người đêm cho buồn vơi

Cơn gió nào lộn mùa đến đêm nay
tặng cơn mong cơn ngóng cơn thương rầy
lộn mùa đêm lọt qua khe cửa ấy
nhắc nhủ anh nhớ em nhớ từng ngày

Cơn gió nào đưa tin anh tới đây
cuối trời xa giông to bão lớn đầy
phủ ngập thân thân anh từng ngày đó
lòng anh lo lo lắng biết sao đây

Cơn gió nào lộn mùa phảng phất đây
ghi dòng thơ thêm lạnh dòng thơ gầy
ghi từng nét trôi theo từng cơn gió
ghi cơn mong cơn nhớ canh dài say

09:30 đêm 17.08.2015
bỗng dưng cơn gió lộn mùa rồi đưa hồn anh đi