12.00
Đăng ngày 26/03/2018 20:19, số lượt xem: 103

Buồn vơi cuối năm nay
Một mình ngồi nhớ người
Xa nhau thời gian ấy
Lòng thấy nhớ chẳng nguôi

Bão mưa phủ lâu rồi
Như báo cảnh chia phôi
Thời gian xa nhau đó
Chợt thương đứng lại ngồi

Năm nay lại mình thôi
Bối rối bận trên môi
Ngó ly trà không chủ
Nhắc nhủ nhớ em ơi

Năm nay cũng chẳng ai
Anh vẫn gửi đôi lời
Cho tới phương trời đó
Giảm cơn cơn nhớ người

10.30 đêm 02.07.2016
lòng thấy nhớ chẳng nguôi