Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2016 18:21, số lượt xem: 162

Cũng mây cũng gió cũng mưa
cũng vầng trăng đẹp tuần trăng đưa về
cũng sao cũng ngắm đêm khuya
cũng lòng thương nhớ bến bờ đường xa
cũng xuân cũng tết cũng hoa
cũng sông cũng biển bao la bến bờ
cũng mong cũng nhớ lời chờ
cũng giọt mưa đổ đêm khuya hiên ngoài
cũng xa tiếng gọi bên tai
cũng đêm ngồi ngắm sương rơi qua mùa
cũng khi lạnh giá bờ mi
cũng khi ghi xuống dòng thơ lạnh sầu
cũng khi sương phủ khắp trời
cũng phơi trăng nướng đêm vơi một mình
cũng sao sao nói duyên tình
cũng mong cũng ước bên mình có nhau

09:00 đêm 30.01.2015
cũng mong cũng ước bên người ngày mai