Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2018 20:34, số lượt xem: 76

Đêm nay ngồi mình anh
Lòng đêm chẳng an lành
Ngẩng ngó bầu trời đó
Trôi dài đã năm canh

Một ly trà với anh
Tri kỷ nhau đêm thanh
Hết ly này ly nữa
Trà nào ấm qua đêm

Trong lòng có mình em
Tên em bạn với anh
Bóng em còn xa ấy
Nhuộm cả lòng đêm thanh

Thu sang có mình anh
Hạt sương trắng đêm thanh
Lất phất đùa trên cỏ
Đùa cả trên thân anh

08.00 đêm 08.11.2016
trong lòng anh chỉ có mình em