Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2017 21:53, số lượt xem: 153

Có gì trên mắt anh
Óng ánh lề mi đêm
Rồi rơi dài trên má
Ẩm ướt mãi qua đêm

Có gì trên mắt anh
Mỗi lần ngó trời đêm
Lề mi chầm chậm ướt
Ngó khung trời về đêm

Có gì trên mắt anh
Cứ ngó khung trời đêm
Trong lòng thì thầm tiếng
Bối rối bờ môi đêm

Có gì trên mắt anh
Có bóng em từng đêm
Nếu mình bên nhau ấy
Lề mi chẳng ướt đêm

08:30 đêm 03.05.2016
đã có gi trên khoé mắt khi sầu vơi nhớ người