Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 20:48, số lượt xem: 111

Dừa nào mọc thẳng như cau
Mây trời cũng chẳng như nhau đêm về
Gió đưa lơ lửng đêm khuya
Hồn anh như gió thổi đưa chẳng về
Đường đời có bão có mưa
Thu này trôi đến ngập mưa trong lòng
Yêu thương bến vắng bờ trông
Thời gian đã thấy long đong tháng ngày
Dừa nào mọc thẳng lên trời
Đời người thì cũng có vui có buồn

10.00 đêm 26.07.2016
hồn lang thang với bước đường đời