15.00
Đăng ngày 23/06/2017 22:32, số lượt xem: 103

Lại đến mùa xuân sang
Thơ thẩn bước chiều hôm
Lang thang bên đường vắng
Hoa thì thào hỏi thăm

Bốn mùa đã trôi sang
Bóng hoa lá vẻ vang
Bên đường vui lời nói
Phố mời bóng xuân nàng

Ngó thấy cánh hoa xuân
Năm nay đã xuôi vần
Mùa xuân như nhắc nhủ
Cõi hoang vu đến gần

Lòng anh sao có xuân
Lẻ loi một mình thân
Đêm buồn bơ vơ vắng
Cái gì gọi là xuân

10:00 đêm 19.01.2014
xuân này chẳng muốn nói năng chi
lại thấy im im lặng lặng