Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 22:24, số lượt xem: 133

Biền biệt thời gian như trôi mau
Ngó ánh sương đêm đổ trắng màu
Trắng xoá cây cành phơi đêm vắng
Sắc bóng cành cây tựa in nhau
Sợ bóng ai xa sợ nhạt màu
Sợ bóng trôi đi đi mãi đâu
Sợ sương phủ ngập đường ngõ tối
Sợ quên đường lối gặp gỡ nhau

10.50 đêm 11.06.2013
cầu cho mai ngày mình chung lối