Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 20:54, số lượt xem: 86

Bao lời đã nhớ nhau
Gom mãi dài mãi lâu
Gom nơi nào cho đủ
Để nhắc nhủ tới nhau

Bao lời để tặng nhau
Càng ghi càng thêm sầu
Hay quên hay còn nhớ
Ghi chờ thêm bao lâu

Bao lời mãi xa nhau
Từng mùa trôi lạnh sầu
Hồn lang thang đâu đó
Đường ngõ nào gặp nhau

Bao lời trong lòng sâu
Chẳng nhạt chẳng thay màu
Mấy mùa thu trôi ấy
Lòng vẫn thấy nhớ nhau

09:30 đêm 01.04.2014
bao lời trong lòng vẫn nhớ nhau