Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2018 20:42, số lượt xem: 79

Bồi hồi ngồi nhớ em
Xa nhau thấy thầm thương
Ngọt mền đâu chẳng thấy
Hồn trôi lạc miền thương

Bồi hồi chợt nửa đêm
Chợt tỉnh chợt nhớ thương
Vấn vương bóng ai đó
Sao lòng nhớ chẳng quên

Bồi hồi thầm tên em
Gửi theo gió trời đêm
Bao giờ tới em đó
Chờ ngóng chẳng có tin

Bồi hồi lòng chẳng yên
Xa nhau thấy thương thêm
Bao mùa trôi quá lạnh
Lòng vẫn ngóng chờ em

10:20 đêm 04.08.2013
bồi hồi nhớ và ngóng chờ ai đêm nay