Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 19:02, số lượt xem: 88

Một thuở ngồi xuống với bão mưa
Nhìn những áng mây gió đong đưa
Giải hạt trăng buồn khắp đường lối
Tuần trăng trôi đến rồi chào đi
Bốn năm vẫn gọn trong cơn mơ
Cầu cho tan lớp đám mây mù
Phủ ngập thời gian bốn năm đã
Chẳng biết bên bờ chẳng ngõ đi

08:00 đêm 07.11.2013
ngồi nhớ ghi từng trạm thời gian bão mưa